Blokada alkoholowa to „druga szansa” dla kierowców, którzy otrzymali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Rozwiązanie to pozwala wrócić za kółko po upływie połowy orzeczonego terminu, a w przypadku sankcji dożywotnich – po 10 latach. Kto może się starać o blokadę? Jakie warunki trzeba spełnić? Co w sytuacji, gdy urządzenie nie zostanie zamontowane lub będzie użytkowane w nieprawidłowy sposób?

Spis treści:

Co to jest blokada alkoholowa w samochodzie?

Blokada alkoholowa (antyalkoholowa) jest urządzeniem technicznym uniemożliwiającym uruchomienie samochodu w sytuacji, gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu. Jej montaż w samochodzie pozwala na rzeczywiste skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który został orzeczony przez sąd.

Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego „na podwójnym gazie” jest w Polsce karane na różne sposoby i w zależności od wagi przewinienia.

W przypadku wykroczeń (jazda w stanie po użyciu alkoholu – stężenie w przedziale 0,2 – 0,5 promila) najczęściej jest to grzywna (minimum 2,5 tys. zł), w przypadku zaś przestępstw (jazda w stanie nietrzeźwości, stężenie powyżej 0,5 promila) należy się liczyć z karą pozbawienia wolności do 3 lat oraz koniecznością wpłaty na tzw. Fundusz Sprawiedliwości.

W obu przypadkach sąd orzeka też o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych – przy wykroczeniach na okres od 6 miesięcy do 3 lat, przy przestępstwach od 3 do 15 lat, a czasem nawet dożywotnio, jeśli kierowca będący pod wpływem spowodował wypadek z ofiarami śmiertelnymi lub jeśli był już w przeszłości skazany za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Sankcje te mają status środków karnych i są stosowane po to, by ograniczyć prawdopodobieństwo ponownego popełnienia podobnego wykroczenia lub przestępstwa.

Niewątpliwie zakaz ten, wraz z towarzyszącym mu administracyjnym cofnięciem uprawnień, jest dla wielu osób konsekwencją bardzo dotkliwą, zwłaszcza jeśli kierowca jest jedyną osobą w rodzinie prowadzącą samochód, czy też w sytuacji, gdy auto to służy do zarobkowania.

Istnieje jednak możliwość skrócenia czasu obowiązywania restrykcji. Daje ją zastosowanie blokady alkoholowej w samochodzie. Przepisy regulujące wdrożenie tego rozwiązania znajdują się w kodeksie karnym wykonawczym.

Zgodnie z artykułem 182a § 1 kkw, o założenie blokady można wystąpić:

  • po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu – jeśli ten wynosił przykładowo 3 lata, o blokadę można się ubiegać już po 1,5 roku;
  • po upływie minimum 10 lat, w sytuacji, gdy zakaz został orzeczony dożywotnio.

Jak działa blokada alkoholowa? Urządzenie przypomina zwykły alkomat, podobna jest też jego obsługa. Wsiadając do samochodu kierowca dmucha w specjalny ustnik, dzięki czemu możliwe jest określenie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jeżeli zostanie przekroczony dozwolony limit 0,09 mg/l, który odpowiada 0,19 promila we krwi, zapłon auta zostanie odcięty i nie będzie można nim odjechać. Jeśli wynik będzie równy bądź niższy, można bezpiecznie i w pełni legalnie ruszyć w drogę.

Co daje blokada alkoholowa?

Aby skutecznie starać się o złagodzenie środka karnego, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych i wydanie orzeczenia o dalszym zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Sformułowania te mogą się wydawać zawiłe, ich istota jest jednak prosta.

Potocznie zwykło się mówić, że blokada alkoholowa jest sposobem na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to jednak pewne uproszczenie. Kierowca rzeczywiście odzyskuje możliwość kierowania autem, ale zostaje dopuszczony do ruchu drogowego tylko warunkowo.

Mimo wydania korzystnego postanowienia, zakaz de facto wciąż obowiązuje, tyle że w zmienionej, łagodniejszej postaci.

W związku z tym odpowiedź na często stawiane pytanie, jak długo trzeba jeździć z blokadą jest oczywista: tak długo, aż upłynie okres pierwotnego zakazu wyznaczonego przez sąd.

Przed wydaniem postanowienia, sąd bada ogół okoliczności, a więc między innymi postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz zachowanie po wyroku. Powzięte musi być przekonanie, że kierowca zamontuje w prawidłowy sposób blokadę i nie będzie stanowić zagrożenia na drodze.

Istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyść danej osoby mogą też być okoliczności życiowe, takie jak konieczność korzystania z samochodu w pracy.

Co bardzo ważne, wspomniana wyżej warunkowość sprawia, że pełny zakaz może zostać przywrócony. W myśl art. 182a § 3 kkw stanie się tak, jeśli kierowca w rażący sposób naruszy prawo w zakresie dotyczącym ruchu drogowego.

W praktyce przesłanką może być między innymi ponowne zatrzymanie w stanie nietrzeźwości czy też spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

Ile kosztuje blokada alkoholowa do samochodu?

Ile kosztuje blokada alkoholowa? Cena jest stosunkowo wysoka, zwykle urządzenia te kosztują około 3-5 tysięcy złotych, rzadko taniej, niekiedy drożej.

Do tego należy się liczyć z kosztami montażu urządzenia w samochodzie, które wynoszą od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy, w zależności od konkretnego modelu. Rozwiązanie to jest opłacalne finansowo, jeśli ma służyć przez wiele lat (w samochodach względnie nowych, przy długoterminowych zakazach).

W krótkiej perspektywie bardziej ekonomiczną opcją jest wynajem sprzętu, za co płaci się około 60-90 złotych miesięcznie.

Kwestie związane z montażem i używaniem blokady reguluje art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym. Z przepisów wynika, że:

  • pojazd może zostać wyposażony w blokadę wyłącznie przez jej producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela (nie można zatem tego robić na własną rękę, ani w pierwszym lepszym zakładzie);
  • przed montażem, a następnie co 12 miesięcy należy wykonywać kalibrację urządzenia – uprawnionym do tego jest producent lub jego przedstawiciel, a czynność ta musi zostać potwierdzona wydaniem stosownego dokumentu.

Oprócz tego, na podstawie art. 81 tej samej ustawy, właściciel pojazdu musi się udać na badanie techniczne po założeniu blokady i wykonaniu kalibracji, a także po wszystkich kolejnych kalibracjach. Jest to niezależne od standardowych przeglądów okresowych.

Wyposażenie auta w blokadę może zostać zweryfikowane w czasie kontroli drogowej. Policjant będzie wiedzieć o nałożonym zobowiązaniu, ponieważ w kolumnie 12 odzyskanego prawa jazdy umieszczany jest kod 69, który oznacza ograniczenie w korzystaniu z uprawnień wyłącznie do jazdy pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Obecność urządzenia musi być naocznie stwierdzona przez funkcjonariusza, a dodatkowo kierowca powinien okazać dwa dokumenty:

  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzającym montaż blokady;
  • dokument potwierdzający kalibrację blokady wykonaną przez producenta lub jego przedstawiciela.

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy i niemożnością kontynuowania jazdy (auto zostanie usunięte z drogi, chyba że istnieje możliwość przekazania go innej osobie, na przykład jednemu z pasażerów).

Brak wspomnianych dokumentów jest w takiej sytuacji wykroczeniem z art. 95 kodeksu wykroczeń w z związku z art. 38 ustawy prawo o ruchu drogowym (jazda bez wymaganych dokumentów zagrożona grzywną do 250 zł lub naganą).

Natomiast niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów innych niż wyposażone w blokadę stanowi przestępstwo art. 244 kodeksu karnego. Grozi za to od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Procedura uzyskania blokady alkoholowej – jak ją uzyskać?

Wniosek o blokadę alkoholową jest co do zasady bezpłatny (nie wymaga uiszczenia opłat sądowych). Ponieważ jego procedowanie zajmuje trochę czasu, warto stosowne pismo złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by maksymalnie skorzystać z ewentualnego złagodzenia zakazu.

We wniosku powinno się zawrzeć przekonującą argumentację, przemawiającą za zasadnością wydania nowego orzeczenia. Podkreślić można między innymi nienaganną postawę po wyroku, czy też konieczność posiadania samochodu do celów zawodowych.

Wzór wniosku o blokadę alkoholową można znaleźć w Internecie, należy jednak pamiętać, że procedury w polskim wymiarze sprawiedliwości są zawiłe, dlatego dobrym rozwiązaniem jest powierzenie formalności kancelarii prawnej.

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, adwokat przygotuje stosowne pismo, następnie złoży je do sądu i będzie reprezentował interesy klienta na posiedzeniu sądu, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie blokady. Dobrze przygotowany wniosek oraz pełne zaangażowanie adwokata na posiedzeniu w sądzie wydatnie zwiększy szansę na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Po wydaniu przez sąd orzeczenia umożliwiającego jazdę z blokadą, do właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta przesyłany jest odpis postanowienia.

Na jego podstawie organ administracyjny przywraca cofnięte wcześniej uprawnienia do kierowania, czyli mówiąc kolokwialnie – zwraca prawo jazdy. Przy czym, tak jak wspomniano wyżej, jest to nowy dokument opatrzony adnotacją w kolumnie 12 (kod 69).

Ścieżka prowadząca do odzyskania prawa jazdy jest skomplikowana dla osób nie mających na co dzień styczności z prawem. Dla nas – wręcz przeciwnie. Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie w tym zakresie i od lat pomagamy kierowcom, których dotknęła niedogodność w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli chcesz odzyskać prawo jazdy i przejść sprawnie przez całą procedurę uzyskania blokady alkoholowej skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, opisz sprawę, w której potrzebujesz pomocy.
Nasi adwokaci skontaktują się z Tobą telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.

E-mail kontakt@prawodlakierowcow.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie uzyskania odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.