Jazda po alkoholu grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. W zależności od ilości promili we krwi może zostać uznana za wykroczenie lub przestępstwo. Najgorzej przedstawia się sytuacja nietrzeźwego kierowcy, jeśli jest on sprawcą wypadku. Jakie są kary za jazdę po alkoholu? Co grozi za załamanie art. 244 kk, dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów? Na czym polega procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Mężczyzna prowadzący auto po spożyciu alkoholu

Spis treści:

Liczba pijanych kierowców w Polsce – statystyki

Jazda po alkoholu wciąż jest powszechnością na polskich drogach. Tylko w pierwszym półroczu 2023 r. policjanci zatrzymali 47 235 kierowców „nad podwójnym gazie”. W całym 2022 r. takich sytuacji było aż 97 856, przeciętnie 268 dziennie.

Rok wcześniej – prawie 102 tysiące. Choć liczby te w ostatnim czasie nieznacznie maleją, problem pozostaje bardzo poważny. Tym bardziej, że statystyki pokazują wycinek rzeczywistości, odnosząc się jedynie do tych, którzy wpadli na „gorącym uczynku”.

Alkohol pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków. W 2022 roku osoby znajdujące się pod jego wpływem uczestniczyły w 2248 zdarzeniach, w których odnotowano 268 ofiar śmiertelnych i 2567 rannych.

Jazda po pijaku stanowi więc realne zagrożenie, mimo że dane w tej materii systematycznie poprawiają się. W 2021 roku wypadków z alkoholem w tle było 2488, w 2020 – 2540, w 2019 – 2717. Zaś dekadę temu, w roku 2013 – aż 4028.

Alkohol może być zabójczy na drodze, ponieważ zaburza zdolność prawidłowego postrzegania rzeczywistości oraz oceny sytuacji, obniża też szybkość reakcji. Negatywne oddziaływanie można zaobserwować nawet przy minimalnej dawce, zaś z każdą kolejną możliwość bezpiecznego prowadzenia auta maleje. Szczegółowo wpływ ten opisuje poniższe zestawienie (dane: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych):

 • 0,1 promila – rozproszenie uwagi
 • 0,2 promila – dłuższe spostrzeganie
 • 0,3 promila – drobne zaburzenia równowagi oraz koordynacji ruchowej, gorsze postrzeganie kształtów znajdujących się w oddali oraz nieprawidłowe postrzeganie dynamicznych zmian światła
 • 0,4 promila – opóźnione reagowanie na występujące bodźce, niższa sprawność motoryczna, dłuższa adaptacja do zmieniających się warunków oświetleniowych i atmosferycznych
 • 0,5 promila – zaburzona ocena sytuacji na drodze, nieprawidłowa ocena odległości, obniżenie ostrości widzenia, nadpobudliwość
 • 0,6 promila –nierealistyczna ocena własnych możliwości, zaburzona kontrola zachowania, znaczący spadek koncentracji
 • 0,8 promila – osłabienie mięśni realnie obniżające zdolność prowadzenia samochodu
 • 1 – 2 promile – zaburzenia koordynacji mięśniowej, obniżenie sprawności intelektualnej, labilność emocjonalna
 • 2 – 3 promile – silna senność, postępująca utrata kontroli nad swoim zachowaniem
 • 3 – 4 promile – spadek ciśnienia krwi, pogorszenie funkcji życiowych, ryzyko utraty przytomności
 • 4 promile i więcej – groźba zapadnięcia w śpiączkę, zatrzymania akcji serca, zgonu.

Pamiętać należy, że uprawnienia do zatrzymywania za jazdę pod wpływem alkoholu ma nie tylko policja, ale też kilka innych służb: Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, a także służby celne.

Dodatkowo żołnierzy może w tym kontekście kontrolować żandarmeria wojskowa. Oprócz tego istnieje też możliwość tak zwanego zatrzymania obywatelskiego – kierowcę podejrzewanego o prowadzenie pod wpływem może spróbować ująć każdy, aczkolwiek nie jest to obowiązkiem.

Zwykły obywatel nie ma jednak ani możliwości, ani uprawnień do przeprowadzenia kontroli trzeźwości, dlatego niezbędne jest w takiej sytuacji wezwanie funkcjonariuszy policji wyposażonych w profesjonalny alkomat.

Ile wynosi dopuszczalna ilość promili u kierowców w Polsce?

Trzeźwość kierowcy bada się na dwa sposoby. W pierwszej kolejności policjant lub funkcjonariusz innej uprawnionej służby zwykle sięga po alkomat, a więc urządzenie badające stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskany wynik podawany jest w miligramach na 1 litr (czyli decymetr sześcienny). W uzasadnionych przypadkach (takich, jak choćby uczestnictwo w wypadku lub kolizji, a także odmowa poddania się badaniu alkomatem) pobrana może też zostać do krew do analizy laboratoryjnej. W tym przypadku miarą są promile.

Ile promili w Polsce można mieć wsiadając za kierownicę? Najlepiej dokładnie zero, ale dopuszczalna ilość to 0,2 promila we krwi, co odpowiada 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Każde wskazanie powyżej tych wartości stanowi złamanie prawa, przy czym wyróżniane są dwie sytuacje:

 • 0,2 – 0,5 promila we krwi (0,10 do 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu): stan po spożyciu alkoholu, zdefiniowany w artykule 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiący w przypadku osoby kierującej wykroczenie na mocy artykułu 87 kodeksu wykroczeń.
 • Powyżej 0,5 promila we krwi (ponad 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu): stan nietrzeźwości zdefiniowany w artykule 115 § 16 kodeksu karnego i będący w przypadku kierowców przestępstwem w myśl artykułu 178a kk.

W praktyce uzyskiwane wyniki często są na granicy powyższych norm. Nawet drobny błąd pomiaru może zatem decydować o zmianie kwalifikacji czynu.

W takiej sytuacji osoba pierwotnie podejrzewana o popełnienie przestępstwa może finalnie odpowiadać za popełnienie wykroczenia. I na odwrót. Należy pamiętać, że badanie alkomatem może przynieść rezultat fałszywie dodatni. Wynika to choćby z dopuszczalnego marginesu błędu w działaniu urządzenia. A przecież zdarza się też, że sprzęt jest niesprawny, źle skalibrowany lub nieposiadający wymaganych atestów lub też używany w nieprawidłowy sposób.

Istotny jest też czas dokonania pomiaru. Stężenie alkoholu bezpośrednio po spożyciu rośnie przez kilkadziesiąt minut, a dopiero późnej zaczyna spadać. Możliwe są w związku z tym różne przekłamania. Przykładowo, kontrola trzeźwości u kierowcy, który brał udział w wypadku pół godziny wcześniej może wskazać wynik nieznacznie przekraczający 0,5 promila, w rzeczywistości jednak w momencie zdarzenia upojenie mogło być mniejsze.

Źródłem nieścisłości może też być sposób żywienia. U organizmie osób poszczących oraz stosujących tzw. dietę ketogeniczną występuje podwyższone stężenie acetonów, co może podnosić wynik badania alkomatem.

Paleta tego typu sytuacji jest bardzo szeroka, z czego większość kierowców nie zdaje sobie sprawy. Dlatego tak ważne jest, by już na wczesnym etapie postępowania skorzystać z pomocy prawnika. Tym bardziej, jeśli zostanie wszczęta sprawa karna.

Adwokat będzie reprezentować swojego klienta na wszystkich etapach, uważnie przeanalizuje wszelkie okoliczności i zgłosi wnioski dowodowe mogące mieć fundamentalne znaczenie dla prowadzącego pojazd pod wpływem. Od tego może zależeć, czy jazda po alkoholu skończy się tylko grzywną, czy więzieniem.

Jazda po alkoholu motocyklem, rowerem, hulajnogą i innymi pojazdami

Szczególnie surowo prawo traktuje osoby, które pod wpływem alkoholu prowadzą pojazdy mechaniczne, w tym samochody i motocykle. A co z pozostałymi?

Jazda na rowerze po alkoholu, nie stanowi obecnie przestępstwa (tak jak było to przed laty), jest jednak uznawana za wykroczenie. W sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi mieściło się w przedziale 0,2 – 0,5 promila, grozi za to kara aresztu lub grzywna w wysokości przynajmniej 1000 złotych.

Jeśli wynik przekroczy 0,5 promila, orzeczony może zostać areszt lub grzywna nie mniejsza, niż 2,5 tys. zł. W sytuacji, gdy pijany rowerzysta był sprawcą wypadku, obciążenie rośnie do minimum 5 tys. zł.

W praktyce kwestie te mogą zostać rozwiązane za pomocą mandatu nałożonego przez policjanta na podstawie taryfikatora, jeśli jednak nie zostanie on przyjęty, sprawa trafi do sądu. Wiele osób zastanawia się, czy za jazdę na rowerze po alkoholu można stracić prawo jazdy? Nie.

Sąd może orzec czasowy zakaz prowadzenia pojazdu niemechanicznego, ale nie wiąże się to z ograniczeniem uprawnień do kierowania na przykład samochodem czy motocyklem.

Te same zasady obowiązują w przypadku jazdy po alkoholu hulajnogą elektryczną, która stanowi coraz bardziej popularny środek komunikacji, zwłaszcza w większych miastach.

Jaka kara grozi za jazdę po alkoholu samochodem?

Kary za jazdę po alkoholu samochodem zależą od wykazanego stężenia oraz okoliczności. Jakie konsekwencje można ponieść?

 • Za prowadzenie w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila), zgodnie z artykułem 87 § 1 kodeksu wykroczeń, grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 30 dni lub grzywna w wysokości przynajmniej 2500 złotych (maksymalnie 30 tys. zł).
 • Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), zgodnie artykułem 178a § 1 kodeksu karnego, grozi kara więzienia do lat 3 (od 1 października 2023 r., wcześniej – 2 lata). Na kierowcę nakładany jest też obowiązek zapłaty od 5 do 60 tysięcy złotych na poczet Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
 • Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu kary są jeszcze wyższe, a w dodatku stopniowane w zależności od konsekwencji zdarzenia:
  • Wypadek bez ofiar śmiertelnych: do 3 lat więzienia, świadczenie w wysokości 10-60 tys. zł.
  • Wypadek z ofiarą śmiertelną lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu: 3 do 16 lat więzienia, wpłata 10-60 tys. zł
  • Katastrofa z ofiarami śmiertelnymi: do 15 lat więzienia, świadczenie od 10 do 60 tys. zł.

Co więcej, nie są to wszystkie możliwe skutki. Jakie jeszcze kary za jazdę po spożyciu alkoholu mogą spotkać kierowcę?

Taryfikator mandatów za jazdę po alkoholu

Wiele osób pyta, jakie kary za jazdę po pijaku przewiduje taryfikator mandatów. Należy zatem wyjaśnić, że co do zasady wykroczenia oraz przestępstwa tego typu nie są karane mandatami. Sprawy są kierowane do sądu.

Tam – tak jak zostało wspomniane wyżej – może zapaść orzeczenie o grzywnie w wysokości 2,5 – 30 tys. zł w przypadku jazdy po spożyciu lub zobowiązanie do zapłaty świadczenia od 5 do 60 tys. w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości (w tej sytuacji może również dodatkowo zostać orzeczona grzywna). 

Tak jak przy innych przewinieniach drogowych, kierowcy otrzymują natomiast punkty karne. Jest ich aż 15 i dzieje się tak zarówno w przypadku wykroczeń, jak też przestępstw.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Kierowca zatrzymany pod wpływem alkoholu musi się liczyć z tym, że straci możliwość prowadzenia auta przez dłuższy czas. Należy przy tym rozróżnić trzy podstawowe pojęcia, jakimi są:

 • Zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta
 • Wydanie zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd
 • Cofnięcie uprawnień do kierowania samochodem przez organ administracji publicznej

Utrata prawa jazdy za alkohol następuje natychmiastowo – policjant zabiera dokument fizycznie (w przypadku zagranicznych praw jazdy) lub elektroniczne (w przypadku polskich praw jazdy poprzez odpowiedni wpis w bazie Centralnej Ewidencji Kierowców) w przypadku, gdy pomiar wykaże niedozwolone stężenie.

Następnie czynność ta musi zostać zatwierdzona postanowieniem wydanym przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub przez sąd. Od tego momentu kierowca ma 7 dni, aby wnieść ewentualne zażalenie od tej decyzji. Jeśli skarga zostanie uznana, dokument będzie zwrócony, jeśli nie – pozostanie zatrzymany.

Gdy sprawa trafi do sądu, a ten uzna winę kierowcy, obligatoryjnie orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów w okresie:

 • Od 6 miesięcy do 3 lat za jazdę po spożyciu (wykroczenie)
 • Od 3 do 15 lat za jazdę w stanie nietrzeźwości (przestępstwo)
 • Od 3 do 15 lat za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, jeżeli nie ma ofiar
 • Dożywotnio za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, w którym ktoś zginął lub poniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu,
 • dożywotnio dla osób, które ponownie prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości (wcześniej były karane , a przestępstwo nie uległo zatarciu)

Po wydaniu wyroku sąd przekazuje jego odpis do właściwego starosty i to właśnie tam, na drodze administracyjnej wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznym (danej kategorii lub wszystkich).

Co grozi za ewentualną jazdę bez uprawnień? Wyróżnić należy następujące sytuacje:

 • Jeżeli doszło do zatrzymania prawa jazdy, ale nie ma jeszcze sądowego zakazu oraz administracyjnego cofnięcia uprawnień, kierowca odpowiada z artykułu 95 kodeksu wykroczeń. Grozi mu grzywna w wysokości przynajmniej 1500 złotych oraz minimum 6-miesięczny zakaz prowadzania samochodu.
 • Jeżeli sąd wyda zakaz prowadzenia samochodów, a kierowca się do niego nie zastosuje, będzie odpowiadać z artykułu 244 kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych). W takim przypadku grozi mu od 3 do 5 lat więzienia.
 • Za prowadzanie samochodu po administracyjnym cofnięciu uprawnień grozi dodatkowo odpowiedzialność karna z artykułu 180a kodeksu karnego – jest to przestępstwo zagrożone karą więzienia do 2 lat.

Co ważne – zarówno sama utrata prawa jazdy, jak też sądowy zakaz oraz administracyjne cofnięcie uprawnień nie dotyczą pojazdów niemechanicznych. Nie mogąc prowadzić auta, można więc w pełni legalnie poruszać się rowerem.

Jak więc widać, procedury są bardzo skomplikowane i często długotrwałe. To kolejny argument przemawiający za tym, by skorzystać z fachowej pomocy kancelarii prawnej.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć także konfiskatą samochodu. Przepisy umożliwiające zabór pojazdu na rzecz Skarbu Państwa mają wejść w życie 14 marca 2024 roku. Orzeczenie takie będzie wydawane w następujących przypadkach:

 • Gdy stężenie alkoholu we krwi kierującego pojazdem przekroczy 1,5 promila
 • Gdy kierowca spowodował wypadek będąc pod wpływem alkoholu
 • Gdy kierowca popełnił przestępstwo polegające na jeździe w stanie nietrzeźwości po raz drugi w ciągu dwóch lat

W pierwszym z wymienionych przypadków sąd ma możliwość odstąpienia od konfiskaty, jeśli znajdzie przemawiające za tym okoliczności. W pozostałych konfiskata ma być obligatoryjna i bezwarunkowa.

Jazda pod wpływem alkoholu bez uprawnień

Szczególnie surowo traktowana jest recydywa. Jeżeli kierowca był już wcześniej karany za jazdę w stanie nietrzeźwości  i popełni to samo przestępstwo po raz drugi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taka sama sankcja przewidziana jest w związku z prowadzeniem samochodu po alkoholu w okresie obowiązywania sądowego zakazu.

Podwojeniu przy recydywie ulega też dolna granica wpłaty, którą trzeba uiścić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (z 5 do 10 tys. zł). W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości po raz drugi czy trzeci należy się dodatkowo liczyć z koniecznością wydania przez Sąd dożywotniego zakazu prowadzania samochodów. Ponadto, tak jak zostało wspomniane wyżej, od marca 2024 roku wobec recydywistów będzie możliwe orzekanie konfiskaty samochodu.

Pomoc prawna dla kierowców za jazdę po alkoholu. Jak się bronić? Jak uzyskać warunkowe umorzenie kary?

Pamiętaj. Zatrzymanie prawa jazdy to jeszcze nie wyrok. Już na wczesnym etapie sprawy można podjąć działania, które mogą zmienić jej bieg na zdecydowanie bardziej korzystny dla kierowcy. Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie się na przesłuchanie, opracowanie taktyki w sprawie czy asysta Adwokata na przesłuchaniu, który może zastrzec, że jego klient będzie odpowiadał tylko na pytania Obrońcy.

Prawnik może tez pomóc w zmianie kwalifikacji czynu, na przykład z przestępstwa na wykroczenie, w przypadku, gdyby istniały jakiekolwiek okoliczności pozwalające podważyć wynik uzyskany w badaniu alkomatem lub w laboratorium.

W sytuacji, gdy dojdzie do rozprawy sądowej, wsparcie kancelarii prawnej będzie niezwykle przydatne w staraniach o warunkowe umorzenie postępowania. Prawo przewiduje bowiem możliwość zwolnienia kierowcy z odpowiedzialności karnej, pod warunkiem, że będzie postępować wzorowo w okresie próby trwającym od 1 do 3 lat.

W takiej sytuacji znacząco skrócony może zostać zakaz prowadzenia pojazdów, zaś opłata na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej może być zwiększona lub zmniejszona w zależności od okoliczności. Spełnionych musi jednak być szereg przesłanek, takich jak stosunkowo niska szkodliwość czynu, czysta „kartoteka” sprawcy (niekaralność) . Pomocne mogą być też inne czynniki – np.  trudna sytuacja życiowa, zawodowa.

Na tym możliwości się nie kończą. Mając już orzeczony zakaz, po upływie jego połowy, można podjąć starania celem odzyskania uprawnień do kierowania i poruszać się pojazdem po założeniu blokady alkoholowej.

Nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w sprawach tego typu, zarówno dotyczących minimalnego przekroczenia dozwolonej liczby promili, jak też w znacznie  poważniejszych przypadkach. Zdobyliśmy je prowadząc setki spraw, w których pomagaliśmy osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu.

Nasi adwokaci zapewniają profesjonalną pomoc na terenie całej Polski (załatwienie formalności może odbywać się  też online lub listownie). Warto z tego wsparcia skorzystać. Praktyka pokazuje, że szybki kontakt z prawnikiem jest niezwykle istotny. Adwokat opracowuje odpowiednią taktykę procesową, przygotowuje wnioski dowodowe, a także reprezentuje klienta przed policją, prokuraturą oraz sądem.

W codziennej pracy wyróżnia nas profesjonalizm oraz indywidualna analiza każdej sprawy. Wybierając nasze usługi będą Państwo informowani o działaniach podejmowanych przez prawników, co umożliwi aktywne uczestniczenie w przebiegu postępowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje jazdy po alkoholu? Kierowca traci prawo jazdy, a następnie – w zależności od ilości promili – odpowiada przed sądem za wykroczenie lub przestępstwo.

Co grozi za jazdę po alkoholu? Za jazdę po alkoholu można otrzymać karę pozbawienia wolności, a także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy się też liczyć z zasądzeniem przez Sąd świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wszystko zależy od kwalifikacji czynu oraz jego szkodliwości.

Jaki poziom alkoholu we krwi nie jest klasyfikowany jako jazda po pijanemu? Do 0,2 promila we krwi (przeliczając tę wartość na miligramy do 0,10 mg/l w wydychanym powietrzu). Powyżej tej wartości zaczyna się „stan po spożyciu alkoholu”, który w przypadku kierowców jest wykroczeniem.

Na ile zabierają prawo jazdy za jazdę po alkoholu? Prawo jazdy zabierane jest przez policję najczęściej do czasu wydania orzeczenia przez sąd. Ten zaś może orzec o zakazie prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy (w przypadku wykroczeń) do nawet 15 lat (w przypadku przestępstw). W czasie zatrzymania prawa jazdy kierowca nie posiada uprawnień do kierowania.

Jak nie stracić prawa jazdy po alkoholu? Warto skorzystać z pomocy prawnika, który reprezentując klienta na wszystkich etapach sprawy może uzyskać korzystne rozwiązanie, w tym między innymi: uniewinnienie, umorzenie postępowania, zmiana kwalifikacji prawnej czynu.

Jakie są szanse na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu? Znaczne, pod warunkiem, że szkodliwość czynu była relatywnie niska, stężenie nie było szczególnie wysokie, a kierowca nie był wcześniej karany. Liczy się też postawa oraz sytuacja życiowa.

Od jakiej ilości alkoholu zabierają prawo jazdy? Prawo jazdy policja zabiera w przypadku, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzy przekracza 0,1 mg/l lub wynik badania krwi wskaże ponad 0,2 promila.

Jak odzyskać prawo jazdy po jeździe po alkoholu? Wszystko zależy od sytuacji. W przypadku wykroczeń z graniczną ilością alkoholu można starać się o zwrot prawa jazdy, natomiast w sytuacji przestępstwa ( powyżej 0,5 promila) najszybciej uprawnienia można odzyskać poprzez warunkowe umorzenie postępowania lub wyłączenie kategorii spod zakazu. Innym sposobem jest tryb blokady alkoholowej – choć ten można zastosować po upływie połowy okresu zakazu.

Kiedy policja zabiera prawo jazdy po alkoholu? Natychmiast po stwierdzeniu niedozwolonego stężenia alkoholu we krwi. Przekroczona musi zostać granica 0,2 promila.

Ile promili można mieć w Polsce? Według prawa dopuszczalna ilość promili we krwi to 0,2. Odpowiada to wartości 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jaka jest kara za powyżej 0,5 promila? Jeżeli taka ilość alkoholu znajduje się we krwi osoby prowadzącej pojazd mechaniczny, jest to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo obligatoryjnie wydawany jest zakaz prowadzania pojazdów od 3 do 15 lat, zasądza się też wpłatę na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości minimum 5 tys. zł.

Co grozi za 0,15 promila? Nic. Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Jeśli zatem pomiar wykaże wynik poniżej tej wartości, kierowca nie ponosi żadnych konsekwencji.

Co grozi za 0,25 promila? Jeśli taka ilość alkoholu znajduje się we krwi kierowcy, popełnia on wykroczenie, za które może zostać ukarany grzywną od 2500 złotych lub aresztem. Orzekany jest też zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jak odzyskać cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami? Aby odzyskać cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, należy odczekać do końca nałożonego przez sąd zakazu albo wystąpić do sądu o możliwości prowadzenia samochodu z blokadą alkoholową (po upływie przynajmniej połowy orzeczonego środka karnego).

Formularz kontaktowy

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, opisz sprawę, w której potrzebujesz pomocy.
Nasi adwokaci skontaktują się z Tobą telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.

E-mail kontakt@prawodlakierowcow.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie uzyskania odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.